Studia I stopnia

Plany laboratoriów

LABORATORIA Z TECHNOLOGII SZKŁA – rok 2020/2021 semestr zimowy

LABORATORIA Z TECHNOLOGII SZKŁA – rok 2019/2020, semestr zimowy

LABORATORIA Z TECHNOLOGII SZKŁA – rok 2019/2020, semestr letni

Tematy prac inżynierskich

Przedmioty prowadzone w katedrze

Tematyka wykładów i ćwiczeń prowadzonych w Katedrze obejmuje następujące przedmioty:

PrzedmiotProwadzącyKierunekIlość godzin
Technologia ceramiki i szkłaprof. dr hab. inż. A. Ślósarczyk,
dr hab. inż. Manuela Reben, prof. AGH
4 TCHw – 56
Technologia szkładr hab. inż. M. Reben, prof. AGH4 TCHl – 56
Stan szklistydr hab. inż. M. Reben, prof. AGHPrzedmiot specjalistycznyw – 28, s – 28
Przetwórstwo szkładr hab. inż. M. Reben, prof. AGHPrzedmiot specjalistycznyw – 28, s – 28
Szkło i materiały szkliste w budownictwiedr hab. inż. M. Reben, prof. AGHPrzedmiot specjalistycznyw – 28, s – 28
BS Technologia szkła i pokryć amorficznychdr hab. inż. M. Reben, prof. AGHBlok specjalistycznyw – 28, s – 56, l – 168
Seminarium magisterskie KTSziPAdr hab. inż. M. Reben, prof. AGHseminariumćw./sem. 56
Nanomateriały i nanotechnologieprof. dr hab. A. GilPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emaliidr hab. inż. K. Cholewa-KowalskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklano-krystalicznedr hab. inż. K. Cholewa-KowalskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Optyka i spektroskopia szkiełdr inż. J. PawlikPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Tworzywa amorficznedr inż. M. CiecińskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Podstawy technologii zabezpieczania i konserwacji wyrobów ze szkła i emaliidr inż. E. Greiner-WronaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technicedr hab. M. Nocuń, prof. AGHPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznychdr hab. inż. M. Reben, prof. AGHPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Archeometria szkieł i emaliidr inż. E. Greiner-WronaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Szkła i emalie artystycznedr inż. E. Greiner-WronaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Technologia materiałów metalicznych – IMprof. dr hab. A. GilPrzedmiot obieralnyw – 28, ćw./sem. – 28
Materiały metaliczne – IMprof. dr hab. A. GilPrzedmiot obieralnyw – 28, sem. – 28, ćw. – 5/
Światłowodydr inż. J. PawlikPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Szkliste materiały izolacyjnedr inż. M. CiecińskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Metody badań biomateriałówprof. dr hab. I. Wacławska,
dr inż. M. Ciecińska
Przedmiot obieralnyćw./sem. 28