Studia I stopnia

Plany laboratoriów

LABORATORIA II + III ROK CHEMIA BUDOWLANA „SZKŁO I MATERIAŁY SZKLISTE W BUDOWNICTWIE” KRAKÓW I ŁÓDŹ- semestr letni 2023/2024

LABORATORIA Z TECHNOLOGII SZKŁA – rok 2023/2024 semestr zimowy

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

LABORATORIA III ROK CHEMIA BUDOWLANA Gdańsk „Szkło i materiały szkliste w budownictwie” – semestr zimowy 2023/2024

LABORATORIA III ROK CERAMIKA „Podstawy technologii szkła” – semestr zimowy 2023/2024

Tematy prac inżynierskich

Przedmioty prowadzone w katedrze

Tematyka wykładów i ćwiczeń prowadzonych w Katedrze obejmuje następujące przedmioty:

PrzedmiotProwadzącyKierunekIlość godzin
Technologia ceramiki i szkładr hab. inż. A.Zima, prof.AGH
prof.dr hab. inż. Manuela Reben
4 TCHw – 56
Technologia szkłaprof.dr hab. inż. M. Reben4 TCHl – 56
Stan szklistydr hab. inż. K. Cholewa – Kowalska, prof. AGHPrzedmiot specjalistycznyw – 28, s – 28
Przetwórstwo szkłaprof. dr hab. inż. M. RebenPrzedmiot specjalistycznyw – 28, s – 28
Szkło i materiały szkliste w budownictwieprof. dr hab. inż. M. RebenPrzedmiot specjalistycznyw – 28, s – 28
BS Technologia szkła i pokryć amorficznychprof. dr hab. inż. M. RebenBlok specjalistycznyw – 28, s – 56, l – 168
Seminarium magisterskie KTSziPAprof. dr hab. inż. M. Rebenseminariumćw./sem. 56
Nanomateriały i nanotechnologieprof. dr hab. A. GilPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emaliidr hab. inż. K. Cholewa-KowalskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklano-krystalicznedr hab. inż. K. Cholewa-KowalskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Optyka i spektroskopia szkiełdr inż. J. PawlikPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Tworzywa amorficznedr inż. M. CiecińskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technicedr hab. M. Nocuń, prof. AGHPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznychprof. dr hab. inż. M. RebenPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Chemia sądowadr inż. I. GrelowskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Metodyka rozwiązywania problemów chemicznychdr inż. I. GrelowskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Szkło jako materiał budowlanydr inż. I. GrelowskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Technologia materiałów metalicznych – IMprof. dr hab. A. GilPrzedmiot obieralnyw – 28, ćw./sem. – 28
Materiały metaliczne – IMprof. dr hab. A. GilPrzedmiot obieralnyw – 28, sem. – 28, ćw. – 5/
Światłowodydr inż. J. PawlikPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Szkliste materiały izolacyjnedr inż. M. CiecińskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28
Metody badań biomateriałówdr inż. M. CiecińskaPrzedmiot obieralnyćw./sem. 28