Kierunki badawcze realizowane w Katedrze

  • Badania procesów krystalizacji szkieł i właściwości tworzyw szklano – krystalicznych.
  • Szkło dla optyki, optoelektroniki i techniki światłowodowej – synteza, struktura i właściwości.
  • Modyfikacja właściwości szkła.
  • Badania nad otrzymaniem powłok multifunkcyjnych na szkle.
  • Badania na otrzymaniem resorbowalnych kompozytów polimerowych modyfikowanych bioaktywnym szkłem.
  • Badanie zjawisk korozji szkła, modyfikacja powierzchni szkła.
  • Badania szkieł dla zastosowań proekologicznych.
  • Badania żaroodporności stopów metali modyfikowanych powierzchniowo. sfdsfs