Studia II stopnia

Plany laboratoriów

LABORATORIA Z TECHNOLOGII SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH – – semestr zimowy 2022/2023

Tematy prac magisterskich

Przedmioty prowadzone w katedrze

Technologia Chemiczna – specjalność: Technologia Szkła i Powłok Amorficznych

PrzedmiotProwadzący
Stan szklistydr hab. inż. M. Reben, prof. AGH
Przetwórstwo szkładr hab. inż. M. Reben, prof. AGH
Szkło i materiały szkliste w budownictwiedr hab. inż. M. Reben, prof. AGH
Projektowanie komputerowedr hab. inż. M. Reben, prof. AGH
Powłoki amorficznedr hab. M. Nocuń, prof. AGH
Funkcjonalne materiały szkliste i szkło – ceramiczne – IMdr hab. inż. M. Środa
Konserwacja ceramiki i szkładr hab. inż. M. Reben,
prof. AGH, dr inż. E.Greiner-Wrona

Ceramika – specjalność: Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna

PrzedmiotProwadzący
Specjalne technologie materiałówprof. dr hab. inż. L. Stobierski,
prof. dr hab. inż. M. Łączka,
prof. dr hab. inż. J. Lis

Ceramika – specjalność: Wzornictwo Ceramiki i Szkła

PrzedmiotProwadzący
Metody wytwarzania barwnych szkiełdr hab. inż. K. Cholewa – Kowalska

Ceramika – specjalność: Materiały dla Konserwacji i Rewitalizacji

PrzedmiotProwadzący
Podstawy technologii konserwacji szkła i emaliiprof. AGH, dr inż. E.Greiner-Wrona