Aktualnie prowadzone projekty badawcze

  • „Technologia wytwarzania materiałów typu szkło ceramika o podwyższonej wytrzymałości opartej na stłuczce odpadowej z kineskopów telewizyjnych i komputerowych” 2010 – prof. dr hab. inż. Jan Wasylak
  • „Mechanochemiczna synteza szkieł i kompozytów ze szklistą matrycą” 2010 – dr inż. Małgorzata Ciecińska
  • „Thermal Stability and Crystalization Kinetics of PPG Glass” 2012 – dr hab. inż. Manuela Reben
  • „Bioszkło nowej generacji, jako modyfikator kompozytów na osnowie polimerowej i metalicznej” 2010, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maria Łączka
  • „Aktywne biologicznie kompozyty TiO2/bioszkło pochodzenia żelowego” 2011, kierownik projekt: prof. dr hab. inż. Maria Łączka
  • „Barwa szkieł i jej aspekt strukturalny. Wpływ składu chemicznego szkła na widma elektronowe wybranych jonów metali przejściowych” 2011, kierownik projekt: prof. dr hab. inż. Maria Łączka
  • „New Glass – ceramics for dental application”, Institute Straumann Basel, Szwajcaria 2010, kierownik projekt: prof. dr hab. inż. Maria Łączka