Oferta badań

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych oferuje możliwości wykonania badań szkieł:

 • badanie zakresu temperatur krystalizacji szkieł (metoda pieca gradientowego w zakresie temperatur 400-1500°C),
 • pomiary współczynnika rozszerzalności cieplnej szkieł i materiałów ceramicznych,
 • wyznaczanie temperatur transformacji i temperatur odprężania szkła,
 • identyfikacja wad masy szklanej (wtrącenia, krystalizacja),
 • badanie transmisji światła szkieł w zakresie: ultrafiolet, widzialna część widma, podczerwień,
 • badania energetyczne szkieł,
 • pomiar współczynnika załamania światła metodą refraktometryczną,
 • pomiar naprężeń w szkle za pomocą polarymetrów,
 • pomiar gęstości szkła,
 • pomiar mikrotwardości szkła,
 • pomiar wytrzymałości szkła na zginanie,
 • pomiar wytrzymałości szkła na uderzenie zginające (udarność),
 • pomiar wytrzymałości szkła na ściskanie,
 • obliczenia właściwości szkieł ze składu chemicznego na podstawie współczynników addytywności,
 • pomiar odporności chemicznej szkła na działanie wody,
 • modyfikacja powierzchni szkła – wymiana jonowa, nanoszenie warstw ochronnych hybrydowych krzemionkowych organiczno-nieorganicznych (krzemionka modyfikowana organicznie) metodą zol-żel,
 • badanie powierzchni szkła – skład chemiczny, mikrostruktura.