Profil kształcenia

Profil kształcenia w Katedrze jest realizowany w dyscyplinie „Technologia Chemiczna” specjalność „Ceramika i Szkło”.

Prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie)
  • II stopnia (magisterskie)
  • Doktoranckie
  • Podyplomowe w zakresie technologii i przetwórstwa szkła

Plany laboratoriów

LABORATORIA Z TECHNOLOGII SZKŁA - rok 2018/2019, semestr zimowy


CHEMIA BUDOWLANA Kraków - Łódź - rok 2018/2019, semestr letni


Tematy prac magisterskich i inżynierskich


Przedmioty prowadzone w katedrze

Tematyka wykładów i ćwiczeń prowadzonych w Katedrze obejmuje następujące przedmioty:

Przedmiot Prowadzący Kierunek Ilość godzin
Technologia ceramiki i szkła prof. A. Ślósarczyk, prof. J. Wasylak 4 TCH w - 56
Technologia szkła dr M. Reben 4 TCH l - 56
Stan szklisty dr. M. Reben Przedmiot specjalistyczny w - 28, s - 28
Przetwórstwo szkła dr M. Reben Przedmiot specjalistyczny w - 28, s - 28
Szkło i materiały szkliste w budownictwie dr M. Reben Przedmiot specjalistyczny w - 28, s - 28
BS Technologia szkła i pokryć amorficznych prof. J. Wasylak Blok specjalistyczny w - 28, s - 56, l - 168
Seminarium magisterskie KTSziPA prof. J. Wasylak seminarium ćw./sem. 56
Nanomateriały i nanotechnologie prof. A. Gil Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emalii dr K. Cholewa-Kowalska Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklano-krystaliczne dr K. Cholewa-Kowalska Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Optyka i spektroskopia szkieł dr K. Cholewa-Kowalska Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Tworzywa amorficzne dr M. Ciecińska Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Podstawy technologii zabezpieczania i konserwacji wyrobów ze szkła i emalii dr E. Greiner-Wrona Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice dr hab. M. Nocuń, prof. AGH Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznych dr M. Reben Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Archeometria szkieł i emalii dr E. Greiner-Wrona Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Szkła i emalie artystyczne dr E. Greiner-Wrona Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Technologia materiałów metalicznych - IM prof. A. Gil Przedmiot obieralny w - 28, ćw./sem. - 28
Materiały metaliczne - IM prof. A. Gil Przedmiot obieralny w - 28, sem. - 28, ćw. - 5/
Technologia światłowodów prof. J. Wasylak Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Szkliste materiały izolacyjne dr M. Ciecińska Przedmiot obieralny ćw./sem. 28
Metody badań biomateriałów Prof. I. Wacławska, dr M. Ciecińska Przedmiot obieralny ćw./sem. 28


Studia II stopnia - BLOK MAGISTERSKI

Technologia Chemiczna - specjalność: Technologia Szkła i Powłok Amorficznych

Przedmiot Prowadzący
Stan szklisty dr M. Reben
Przetwórstwo szkła dr M. Reben
Szkło i materiały szkliste w budownictwie dr M. Reben
Projektowanie komputerowe dr M. Reben
Powłoki amorficzne prof. M. Nocuń
Funkcjonalne materiały szkliste i szkło – ceramiczne – IM dr M. Środa
Konserwacja ceramiki i szkła dr M.Reben / dr E.Greiner-Wrona

Ceramika - specjalność: Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna

Przedmiot Prowadzący
Specjalne technologie materiałów Prof. L. Stobierski,
Prof. M. Łączka,
Prof. J. Lis

Ceramika - specjalność: Wzornictwo Ceramiki i Szkła

Przedmiot Prowadzący
Metody wytwarzania barwnych szkieł Dr K. Cholewa - Kowalska

Ceramika - specjalność: Materiały dla Konserwacji i Rewitalizacji

Przedmiot Prowadzący
Podstawy technologii konserwacji szkła i emalii Dr E. Greiner - Wronowa

Studia podyplomowe

Organizujemy studia podyplomowe nt: "Technologia i przetwórstwo szkła"

Szczegóły odnośnie m.in. opłat, naboru czy programu studiów można znaleźć tutaj.

Ankieta uczestnika studiów podyplomowych