Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr inż. Elżbiety Greiner-Wrony

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 01.01.2022 r. zmarła dr inż.
Elżbieta Greiner-Wrona.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej
koleżanki dr inż. Elżbiety Greiner-Wrony, wieloletniego pracownika
Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych.

Odeszła od nas wspaniała Koleżanka, Naukowiec i Nauczyciel. W naszej
pamięci pozostanie jako Człowiek o wysokiej kulturze osobistej,
nienagannych manierach, prawdziwym powołaniu i talencie pedagogicznym.
Zapamiętamy Ją jako osobę o bogatych zainteresowaniach oraz pasjach badawczych, a także nieustannej
aktywności w poszukiwaniu nowych pomysłów.

Rodzinie i wszystkim Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i Koledzy z Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
AGH

Wspomnienie [TUTAJ].